Fiskemuligheter

I Flå kommune er det gode muligheter for fiske både i Hallingdalselva og i ulike skog og fjellvann.

Fiskekort selges i resepsjonen på Thon Hotell Bjørneparken, Bjørneparken og via mobiltelefon. Retningslinjene for kjøp av fiskekort vha mobiltelefon er oppslått i nærheten av de aktuelle fiskevannene (eks Helgesetvatnet).

Det er en rekke fiskevann i Sigdal som det selges fiskekort i. Det er totalt 16 fiskekortområder i kommunen.

Nedenfor finner du en liste over fiskekortområder i Sigdal.

Soneren i Sigdal

Område Fisket disponeres av
Soneren, Kråkefjorden, Simoa, Horgevassdraget Sigdal og Eggedal Grunneierlag
Finnerudtjern, Medrudtjern og Halvfartjern Finnerud Fiskeforening
Nerdalen med Mjovatnet, Grunntjern, Vikvatnet, Holmevatn, Kvernhusvatn, Nerdalsvatn Sigdal og Eggedal Jeger og Fiskerforening
Grytevassdraget, Lille og Store Øytjørn, Øvre og Nedre Tråenvatn, Grunntjørn, Ribbe, Øgnevatn, Svartetjørn, Tjørnsetertjørn (Flere av vanna i Rollag kommune) Grytevassdraget Fiskeforening
Glessjøen og Vardåstjern Sigdal og Eggedal Jeger og Fiskerforening
Haglebu: Haglebutjern, Snøfonntjern, Tortjern, Tjernleintjern Helje Medalen, 3359 Eggedal
Løvnesvannetr Fiskeforening: Lauvnesvannet Løvnesvannet Fiskeforening v/Kristoffer Mørch
Eggedal Utmarkslag/Tempelseter: Istjern, Djupsjøen, Åsmundtjern, Fiskeløysingen, Fetjern og Øvre Tovevatn Eggedal Utmarkslag
Bøle: Bølevann, Elgtjern, Urdetjern og vannet 300 meter rett nord for Urdetjern Ole John Bøle
Borofjell: S. og N. Borofjelltjørn, Reintjern, S. og N. Damtjern, Skinntjørn, Gaulsvatna, Tuftevatn, Putten Borofjell Hytteforening
Brennlivatn og Tverrhøggvatn Kåre Grønhovd, 3358 N. Eggedal
Skatjørn, Asketjørn, V. Askertjørn, Åsanlangtjørn Reidar Juvet, 3359 Eggedal
Moen og Haugen sameies område: Fiskeløysingen, Gammelsætervatnet, Sjusjøen Moen og Haugen Sameie, v/B. Guttormsen, 3359 Eggedal
Åselvvassdraget: Holmevatnet, Fiskeløysingen, Svarttjern, Grunntjern, Donkelivatn, Neverfanten, Veslatjern, Fiskeløysingen ved Steinveggen og Stenveggvatnet Åselvvassdraget Fiskeforening v/ Inger Marken, 3359 Eggedal
Jøslivatnet, Kvelvsvatnet, Øvre og Nedre Sandvatnet Halvor G. Juvet, 3359 Eggedal
Trytetjørn, Løken, Øvste Flåvatn Torstein Hagen, 3359 Eggedal