Eksterne kontakter

Bommen – Feilmeldinger + Bestille håndåpner

Geir Lyder Åsland  95734074

geirlyder@hotmail.com

i Reinsjøfjell hytteområde AS

Snøbrøyting/Sandstrøing/Veivedlikehold

Ingar Berg 90109382/32713316

Vann/Kloakk

Bjørnar Berg 41689973

Vedlikehold av veg

Ingar Berg 90109382

Flå kommune

Vidar Seterstøen (overingeniør) 97196076

vidar.seterstoen@flaa.kommune.no

Kolbjørn Ødegård (teknisk/avfall) 97130841

kolbjorn.odegaard@flaa.kommune.no

postmottak@flaa.kommune.no

Utbygger (Reinsjøfjell Hytteområde AS)

Geir Lyder Åsland 95734074

geirlyder@hotmail.com

Hallingdal Kraftnett

Bård Haraldset           91122770

Ragnar Øye                99212684

Øvre Reinsjøfjell Hytteforening

Siri Digregrind 91742447

post@ovrereinsjofjell.no

Skiløyper

Eggedal Turlag 32714808 post@eggedalturlag.no

Ytre Nes løypelag, Eilif Mikkelsplass 90559387 hmikkelsplass@gmail.com

Eggedalsfjella AS, Ingar Bergan 97084921

Lokalt EL-tilsyn Hallingdal Kraft

32087142  dle@hallingdal-kraftnett.no

Feiing av piper

Hallingdal Brann og Redningstjeneste 96625425 post@hbr.no

Hallingdal Renovasjon

Helge Svarstad 32086110 firmapost@hallingdalrenovasjon.no

Haglebu fjellkirke, utleie

Britt Gulbrandsen 41934446 britt.gulbrandsen@hotmail.com

Mattilsynet Vannkvalitet 22400000 postmottak@mattilsynet.no

Alpinanlegg, Haglebu 90559469 post@haglebuskisenter.no

Vegvesenet lokalt

Bjørn Nyhus 90575695